Je chyba žádat o předčasný důchod, pokud pobírám invalidní důchod III. stupně?

Otázka:

Když nebude přiznán předčasný starobní důchod, jelikož invalidní důchod III.stupně byl vyšší, není prý po dosažení důchodového věku nárok na řádný starobní důchod , i když by už byl vyšší nežli stávající ID.III°. Do 65let se pak pobírá ten invalidní, a pak přejde do starobního ve stejné výši. Jinými slovy, je chyba žádat o předčasný důchod, pokud nevím, zda nebude zamítnut z výše uvedených důvodů ?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Je chyba žádat o předčasný důchod, pokud pobírám invalidní důchod III. stupně?

Popravdě moc nerozumím důvodu, proč by si měl poživatel invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně měl žádat o předčasný starobní důchod. Nicméně pokud tak učiní, popisujete správně. Zamítavým rozhodnutím zaniká nárok na starobní důchod (§ 58 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb.), v 65 letech je pak invalidní důchod bez přepočtu transformován na starobní (§ 61a zákona č. 155/1995 Sb.). Nárok na starobní důchod by mohl vzniknout, pokud by došlo ke snížení stupně invalidního důchodu.

Je chybou v této situaci žádat o předčasný důchod především z důvodu, že to nemá žádný smysl.