Odejmutí invalidního důchodu a předčasný důchod v dosavadní výši

Otázka:

Dobrý den.

Tak teď mám ,také díky Vám, celkem jasno.

Mám necelé dva roky do starobního důchodu. Pokud mi nyní bude odebrán ID3:° ,(k určitému dni v budoucnu),

(probíhá právě přezkum ) který souvisle pobírám od r.2006 a  protože se nechci se zaregistrovat na Úřadu práce, požádám o předčasný důchod k datu předcházejícímu datu odebrání ID 3.°, které bude uvedeno v doporučeném rozhodnutí LPS.Kdy vezmu v úvahu “vhodný” počet “předčasných” dnů odchodu do starobního důchodu. Pak můj důchod z “důvodu věku” bude v každém případě minimálně stejně velký, jak můj současný ID 3.°

Ta jejich důchodová kalkulačka na webu mi připadala divná. A to z důvodu, že se u ID 3.° -u jiných ID je to pro mne bezpředmětné)

vypočítává “možný výdělek v budoucnu” -tzv . dopočtená doba. Což by u té jejich neopovídalo.

Snad mi vypočtou starobní důchod nikoli s použitím té jejich výše uvedené zavádějící kalkulačky.

Děkuji Vám.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Odejmutí invalidního důchodu a předčasný důchod v dosavadní výši

Tímto postupem si ale výši předčasného důchodu ve výši invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nezajistíte. Pokud si o předčasný starobní důchod požádáte k datu před odejmutím nebo snížením invalidního důchodu a předčasný starobní důchod vám vyjde nižší, žádost bude zamítnuta a nadále vám bude náležet invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, ale pouze do dne odejmutí (příp. snížení). Takto se bude postupovat, i kdyby se mělo jednat pouze o jeden jediný den. Tímto postupem, a ani žádným jiným, si tedy výši předčasného důchodu ve výši invalidního důchodu nezajistíte.