Invalidní důchod 3. stupně a zdravotní a sociální pojištění

Otázka:

Dobrý den, byl mi přiznán 3. stupeň invalidity, koncem března mi bude ukončena nemocenská a současně se zaměstnavatelem jsme dohodnuti na ukončení pracovního poměru. Prosím o odpověď, zda je vhodné do dohody o ukončení pracovního poměru uvést i důvod (dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav) pro případ, že by mi za rok byl důchod odebrán (pro zlepšení zdravotního stavu) a já bych se chtěla zaregistrovat na úřad práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti. Z vaší důchodové poradny jsem se také dověděla, že při 3. stupni invalidity se naplatí sociální a zdravotní pojištění, neboť je plátcem stát. Potvrďte mi, prosím, zda je můj závěr správný, děkuji.

Odpověď:

Invalidní důchod 3. stupně a zdravotní a sociální pojištění

Do dohody o ukončení pracovního poměru můžete uvést, že vám zdravotní stav neumožňuje dále vykonávat vaše zaměstnání. Není mi však nic známo o tom, že by tato informace měla jakýkoliv vliv na registraci na úřadu práce, případně na výši hmotného zabezpečení, pokud se do evidence úřadu práce přihlásíte až za více než rok (nejsem však specialista na státní politiku zaměstnanosti).

Ve vztahu ke zdravotnímu pojištění máte pravdu – budete státním pojištěncem a zdravotní pojištění za vás hradí stát. O přiznání invalidního důchodu byste měla informovat svoji zdravotní pojišťovnu – většinou si tuto informací zjistí sami, ale pokud by tak zdravotní pojišťovna neučinila, je toto vaše povinnost.

Sociální pojištění funguje na trochu jiném principu – stát sám sobě neplatí, ale pobírání třetího stupně invalidity je tzv. náhradní dobou pojištění a tato doba se vám bude hodnotit při výpočtu důchodu v budoucnu.