Invalidita 3. stupně a ukončení pracovního poměru

Otázka:

Byl jsem zařazen do 3. stupně invalidity. Musím dát výpověď z pracovního poměru? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

Invalidita 3. stupně a ukončení pracovního poměru

Žádný zákon vám při pobírání invalidity třetího stupně nezakazuje vykonávat výdělečnou činnost. Invaliditu třetího stupně však máte z jistého důvodu – posudkový lékař tak může při příštím posouzení zdravotního stavu vzít vaši výdělečnou činnost v úvahu.