Hodnotí se doba pojištění ode dne 15. narozenin?

Otázka:

Požádal jsem o starobní důchod a v osobním listě důchodového pojištění je začátek dob pojištění dnem nástupu na střední školu tj. 1.9.1968. Narodil jsem se 19.3.1953 a domnívám se začátek doby poj. má být 19.3.1968.

Odpověď:

Hodnotí se doba pojištění ode dne 15. narozenin?

Doba pojištění se nehodnotí ode dne dosažení 15 let věku, ale ode dne nástupu na střední školu (to je váš případ), nástupem do účetní, příp. do zaměstnání. Jako dobu pojištění není možné hodnotit dobu studia základní školy.

Doba pojištění se vám správně hodnotí od 1. 9. 1968.