Počítá se mi doba pojištění od nástupu na střední školu nebo od dovršení 15 let?

Otázka:

Narodila jsem se 5.10.1958 a na střední školu jsem nastoupila 1.9.1973, tedy ještě před dovršením 15 let.
1.) počítá se mi doba pojištění od nástupu na střední školu, nebo od dovršení 15-ti let
2.) před nástupem na střední školu, kdy mi nebylo ještě 15 let jsem byla o prázdninýách měsíc na brigádě. Bude se mi tato doba počítat do doby pojištění? U sociální pojišťovny mám v listě důchodového pojištění tuto dobu uvedenou.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Počítá se mi doba pojištění od nástupu na střední školu nebo od dovršení 15 let?

Věk 15 let nikdy neplatil jako hranice, od které se má hodnotit doba pojištění. Ta se hodnotí od ukončení povinné školní docházky.

Podle § 13 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. se za dobu pojištění považují též doby zaměstnání získané před 1. lednem 1996 podle předpisů platných před tímto dnem…

Odpověď tedy naleznete v § 8 odst. 1 písm. f) zákona č. 100/1988 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 1995, který říká, že “zaměstnáním se rozumí studium po skončení povinné školní docházky“.

Prázdninová brigáda po ukončení základní školy (povinné školní docházky) se vám bude hodnotit a stejně tak se vám bude od 1. září hodnotil studium střední školy.