Na VŠ jsem od 3. ročníku byla zároveň na mateřské dovolené – co se započítává?

Otázka:

Dobrý den , 1.na střední školu jsme šla z 8. třídy již ve 14 letech – jak se toto období započítává do pojištění a výpočtu důchodu ? 2. na VŚ jsem od 3. ročníku byla zároveń na MD a VŚ jsem dokončila jako dálkové studium – co se započítává ?Děkuji velice za odpovědi.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na VŠ jsem od 3. ročníku byla zároveň na mateřské dovolené – co se započítává?

Zda vám bylo při začátku studia na střední škole 14 nebo 15 let, je úplně jedno. 15 let není žádná hranice, která by oddělovala, od kdy se doba studia počítá. Doba studia se vám bude hodnotit od 1. září roku, kdy jste nastoupila na střední školu.

Studium po 18. roce věku se hodnotí na 80 %, péče o dítě se hodnotí plně (na 100 %). Při souběhu dob se hodnotí ta, která je pro vás výhodnější, tj. do dne narození dítěte se vám bude hodnotit studium (na 80 %), ode dne narození dítěte se bude hodnotit péče o dítě do 4 let věku (na 100 %).