Péče o dítě v souběhu se studiem střední školy

Otázka:

Dobrý den, prosím o informaci o době studia na střední škole. Studovala jsem gymnázium v letech 1973 až 1977,které jsem zakončila maturitní zkouškou. V roce 1976 se mi narodil syn, o kterého jsem pečovala spolu s tchýní a zároveň jsem docházela do školy. Jak se mi prosím bude počítat tato doba do starobního důchodu, když jsem studovala s dítětem a žádnou mateřskou jsem jako studentka nepobírala? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Péče o dítě v souběhu se studiem střední školy

Pro hodnocení doby péče o dítě se nesleduje, zda a kdo pobíral “mateřskou”. Důležitá je tzv. péče o dítě do čtyř let věku.

Jak se která doba hodnotí, vysvětluji zde. Studium před 18. rokem věku se hodnotí plně (tj. na 100 %), po 18. roce věku se hodnotí na 80 %. Péče o dítě se před 18. rokem nehodnotí, od 18. roku se pak hodnotí plně (na 100 %). V případě souběhu dob se hodnotí ta, která je pro vás výhodnější. Nevím, kdy vám bylo 18 let, ale do 18. narozenin vám bude doba pojištění hodnocena plně z důvodu studia a následně opět plně od narození dítěte (z důvodu péče o dítě do 4 let věku).