Hodnocení doby při péči dvou osob

Otázka:

Jak bude postupovat ČSSZ v případě, že jsou pečující osoby uvedené dvě a obě se starají o osobu s alzheimerovou nemocí v přiznaném třetím stupni postižení. Prvním osobou je dcera postiženého a druhou manželka v důchodu. Bude náhradní doba započítána do důchodu dceři anebo ČSSZ v tom bude hledat způsob, jak “ušetřit”. Nebo by bylo lepší, aby o pečující osobu byla uvedená pouze dcera?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení doby při péči dvou osob

Doba péče může být zhodnocena pouze jedné osobě a to té, která pečuje ve větším rozsahu – § 14 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb.

O době a rozsahu péče rozhoduje místně příslušná okresní správa sociálního zabezpečení na základně návrhu podaného osobou pečující. Pokud tento návrh podá pouze dcera a matka ne (té by zhodnocení této doby stejně k ničemu nebylo), bude péče zhodnocena dceři.

ČSSZ ani OSSZ jsou úřadu, které musí rozhodovat v souladu se zákonem. Nemohou rozhodovat podle jakési “snahy ušetřit”.