Takže při PSD bez výplaty se náhradní doba pojištění nebude započítávat za péči o osobu blízkou ve 2. stupni?

Otázka:

Na stránkách ČSSZ je k tomu uvedeno toto:
Péče o osoby, které jsou pro svůj nepříznivý zdravotní stav závislé na pomoci druhé osoby, je také náhradní dobou pojištění a započítává se pro důchod. Musí se však jednat o dobu osobní péče o osobu mladší 10 let závislou na pomoci druhé osoby v I. stupni závislosti (lehká závislost) a o dobu osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti (středně těžká, těžká a úplná závislost). Osoba poskytující péči a osoba uznaná v příslušném stupni závislosti spolu musí žít v domácnosti – tato podmínka není vyžadována u péče o osoby blízké a od 1. 9. 2018 též u asistenta sociální péče podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb. V období před 1. 1. 2007 se za náhradní dobu pojištění považuje péče o osobu v různém stupni bezmocnosti nebo o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči.
Doba takové péče se pro účely nároku na důchod hodnotí plně, tedy obdobně jako např. doba zaměstnání (to znamená, že se nijak nekrátí − např. pokud doba péče trvala 5 roků, započítá se pro důchod celých 5 roků). Pro výpočet důchodu je pak doba péče tzv. dobou vyloučenou.
Takže při PSD bez výplaty se náhradní doba pojištění nebude započítávat za péči o osobu blízkou ve 2. stupni? To jsem si myslela, že ano. Předem Vám děkuji za upřesnění.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Takže při PSD bez výplaty se náhradní doba pojištění nebude započítávat za péči o osobu blízkou ve 2. stupni?

Odmazávat krácení a získávat další dobu pojištění u předčasného důchodu přiznaného bez výplaty lze pouze výdělečnou činností a ne náhradní dobou pojištění, jako je např. péče – § 36 odst. 2 zákona č. 155/1995 Sb. Zde v poradně to uvádím opakovaně a mám to uvedeno i v článku o odložené výplatě.

Co je výdělečnou činností, taxativně vyjmenovává § 5 odst. 1 a 4 zákona č. 155/1995 Sb. Náhradní doby (která vám v tomto případě nepomohou) jsou uvedeny v odst. 2 téhož paragrafu.