Hodnocení doby péče při výpočtu důchodu

Otázka:

Počítá se do důchodového pojištění i mateřská dovolená a péče o osobu blízkou? Pokud mi byl přiznán příspěvek na péči v nejvyšším rozsahu tj. 12.000 Kč. Musím ukončit pracovní poměr?

Odpověď:

Hodnocení doby péče při výpočtu důchodu

Hodnocení doby péče při výpočtu důchodu jsme věnovali celý článek – příspěvek na péči.

Stejně tak jsem se již věnoval hodnocení péče do děti.

Věřím, že vám IV. stupeň závislosti přiznán nebyl, protože si nedovedu představit člověka ve IV. stupni závislosti, který je schopen pracovat. Předpokládám, že závislost byla přiznána někomu z vašich blízkých, o kterého pečujete. Zákon vám přerušení zaměstnání výslovně nenařizuje, ale vzhledem k tomu, že se má jednat o celodenní řádnou péči, nedovedu si představit, jak byste tuto podmínku splnil/a. Pokud nebudete mít alespoň pokrácený pracovní úvazek, ČSSZ vám dobu péče nezhodnotí. Na druhou stranu v tom případě budete pojištěn/a ze zaměstnání.