Hodnocení dob při narození dítěte v době studia

Otázka:

Na VŠ jsem studovala od 9/1980 do 6/1985. Zároveň od 11/1983 jsem už měla dítě a dále jsem studovala na individuální plán. Jsem narozena 10,3. 1961. Prý se mi započte jen doba do studia do 24 let,ale mně v pátem ročníku bylo 24 už v březnu, takže doba do nástupu do práce v srpnu 1985 /jsem učitelka/ prý se mi nezapočítá. Nejde to zvýhodnit tím, že jsem vychovávala dítě a tu dobu mi započítat, děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení dob při narození dítěte v době studia

V případě souběhu dob pojištění nebo náhradních dob pojištění se hodnotí pouze jedna a to ta pro vás výhodnější – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Studium se skutečně hodnotí pouze v rozsahu prvních šesti let studia po 18. roce věku, ale vás trápit nemusí, protože (jak správně píšete) se vám bude ode dne narození dítěte hodnotit péče o dítě. Doba studia po 18. roce věku se vám tedy bude hodnotit do listopadu 1983 (dne předcházejícího dni narození dítěte) na 80 % a ode dne narození dítěte se vám bude hodnotit péče o dítě do čtyř let věku (na 100 %).

Otázka doplněna:

Pane Maříku,

ještě mi není jasné, jak se započítávají prázdniny po gymnáziu před nástupem na vysokou školu a doba po vysoké.Diplom mám že 3.6. 1985, ale jako učitelku mě zaměstnali až od posledního týdne v  srpnu 1985, týden před začátkem školního roku. Je to doba započítána , nebo se mi tímto odsune nástup do důchodu?

Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Výše vám odkazuji na článek, ve kterém hodnocení doby studia podrobně vysvětluji. Prázdniny mezi střední a vysokou školou se hodnotí jako doba studia.

Jak jsem vám již výše vysvětloval, od listopadu 1983 jste pojištěná z titulu péče o dítě do čtyř let věku. Studium se vám od narození dítěte hodnotit nebude, proto je hodnocení prázdnin (studia) po vysoké škole ve vašem případě zcela irelevantní. Navíc (kdybyste dítě v listopadu 1983 narozené neměla) sama jste již v prvním dotazu (správně) psala, že studium se vám hodnotí pouze do 24. narozenin. Kdyby se vám tedy dítě nenarodilo, nehodnotila by se vám doba už od 10. 3. 1985 do nástupu do zaměstnání.