Souběh studia a péče o dítě do 4 let věku

Otázka:

Při denním studiu na VŠ jsem v září 1982, ve 4. ročníku porodila dvojčata. Jeden rok jsem měla kvůli péči o děti povoleno přerušení studia. Další rok a až do ukončení studia jsem studovala v rámci individuálního plánu – pečovala jsem o děti. Budou se mi roky na studiu, po narození dětí počítat jako péče o dítě do 4 let věku (100%) nebo pouze započtením studia (80%) Jak se u OSSZ prokazuje?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Souběh studia a péče o dítě do 4 let věku

V případě souběhu dvou náhradních dob pojištění se hodnotí pouze jedna a to ta pro pojištěnce výhodnější – § 14 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Vzhledem k tomu, že se péče o dítě do 4 let věku hodnotí na 100 %, zatímco studium po 18. roce pouze na 80 %, bude se vám ode dne narození dítě hodnotit péče o dítě do 4 let věku, tj. doba bude hodnocena na 100 %.