Hodnocení studia při souběžné brigádě

Otázka:

Dobrý den. Před rokem 2010 jsem studoval při denním studiu vysokou školu ve dvou obdobích a zakončil ji státní závěrečnou zkouškou. Doba studia byla přerušena na rok zaměstnáním. Studentem jsem byl celkem asi 8 let. Tedy mnohem víc, než je zákonem možno započítat do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu jako studium. Je mi známo, že studium po 18. roce se dá pro účely důchodu započítat v délce maximálně 6 let = 6 * 365 = 2 190 dnů. Rozuměna délka před snížením náhradní doby pojištění na 80%.
Rozhodnutím ČSSZ mi však do doby studia bylo započítáno méně dnů, a to o 108 dnů, ve kterých jsem byl jako student zaměstnán na krátkodobých brigádách. Výsledkem toho je, že mám v osobním listu důchodového pojištění započítánu dobu studia v délce 2 190 – 108 = 2 082 dnů.
Je v tomto případě (8 let studia) doba studia pro výpočet doby pojištění vypočtena správně? Neměl by být počet dnů studia 2190? Tedy možné maximum studia nekráceno o dny brigád

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Hodnocení studia při souběžné brigádě

Tento postup ČSSZ je správný. Studium se skutečně hodnotí v rozsahu prvních šesti let studia po 18. roce věku. V případě souběhu s jinou výhodněji hodnocenou dobou, se hodnotí ta výhodnější (zaměstnání) a nedochází k prodlužování těchto šesti let. Vámi uváděné brigády tedy dobu hodnocení studia neprodlužují.