Důchod, námitka a hlášení změn úřadu práce a zdravotní pojišťovně

Otázka:

16.9.2015 jsem na PSSZ podal žádost o předčasný st. důchod od 15.10.2015 a doložil čerstvé potvrzení o evidenci na ÚP od jistého data „dodnes“ (což bylo do 14.9.2015, kdy bylo na ÚP vystaveno).
Pokud bych v očekávaném rozhodnutí ČSSZ event. zjistil nesrovnalosti – ku příkladu opomenutý zápočet školních prázdnin mezi ukončením SŠ a nástupem na VŠ nebo chybějící zápočet po zakončení VŠ zbytkově za červen a celý červenec (toto dle sdělení ČSSZ nelze v IOLDP ověřit dříve než až v závěrečné fázi důchod. řízení), anebo bych zjistil chybějící zápočet evid. na ÚP od 15.9.2015 do 14.10.2015 (při náhledu na evid. doby pojištění on-line přes portál ČSSZ totiž tento úsek zatím zahrnut není) – a případně bych tedy podal námitku, jak bych pak měl postupovat ohledně hlášení na ÚP a VZP? Jít ve lhůtě 8 dnů po doručení rozhodnutí ČSSZ hlásit změny na ÚP a VZP (oznámit důchod od 15.10.), anebo čekat až na vyřízení námitky a teoreticky vzato i třeba zrušení původního data přiznání důchodu? Čili jak by to bylo s proveditelností, odkladnými účinky atp.?
Díky za informace, přeji hezký den!

Odpověď:

Důchod, námitka a hlášení změn úřadu práce a zdravotní pojišťovně

Pokud ČSSZ udělá ve výpočtu chyby, které popisujete ve svém dotazu, není třeba proti rozhodnutí podávat námitky – stačí ČSSZ upozornit dopisem, příp. prostřednictvím PSSZ při vaší osobní návštěvě. Nicméně námitky pochopitelně podat můžete, ČSSZ však špatně zhodnocené doby opraví tak jako tak. Námitky nemají odkladný účinek (kromě specifických případů, které se vás nyní týkat nebudou). Změna data přiznání důchodu nemá s námitkou mnoho společného – pokud si podáte námitku a ČSSZ vám možné nezhodnocené doby započte (je otázkou, zda budou mít vliv na výši důchodu), na datum přiznání důchodu to nebude mít vliv.

Zákon sice občanům ukládá povinnost nahlásit zdravotní pojišťovně i přiznání důchodu, ale v reálu tak činí mizivá část občanů – zdravotní pojišťovny si tedy tyto informace umí zjistit sami (VZP určitě). Pokud byste využil možnosti změny data přiznání důchodu, jednoduše byste nahlásil první datum přiznání důchodu a po jeho změně a obdržení rozhodnutí byste nahlásit změnu data přiznání.

Nevím, zda pobíráte podporu v nezaměstnanosti či nikoliv. Pokud ano, měl jste se z evidence ÚP odhlásit už k 14. 10. 2015. Jestliže podporu nepobíráte bylo by vhodné referentce na ÚP alespoň sdělit, že jste si k danému datu o důchod požádal, ale že chcete do obdržení rozhodnutí zůstat v evidenci, kvůli případným změnám.

Zjednodušeně řečeno: Je třeba nahlásit první rozhodnutí a přiznání důchodu a v případě změny, ohlásit i tuto změnu. Nepostupoval bych tak přísně formálně – ze zkušenosti vím, že s pracovnicemi ÚP i VZP se dá bez problémů domluvit.