Potvrzení ÚP s dobou evidence dosud a zhodnocení této doby při výpočtu důchodu

Otázka:

Dobrý den, znovu prosím o sdělení ve věci předčasného starobního důchodu. V současné době mám přiznaný od loňského roku invalidní důchod I. stupně a jsem vedená od 24.6.2018 na Úřadu práce. Dne 1.4.2019 jsem si na OSSZ požádala o předčasný starobní důchod s datem od 1.7.2019. Úřad práce doložil potvrzení, že jsem vedena v jejich evidenci, ale od 24.6.2018 dosud t.j. do 1.4.2019. Zároveň jsem si požádala o zaslání aktuálního informativního osobního listu důchodového pojištění, ve kterém je uvedeno, že jsem v evidenci ÚP do 1.4.2019. Jak to zhodnotí důchodové když mu jiný doklad nebude zaslán. Je to pro mne moc důležité, protože v měsíci červnu se mi lomí celý kalendářní rok. Děkuji za odpověď

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Potvrzení ÚP s dobou evidence dosud a zhodnocení této doby při výpočtu důchodu

ČSSZ má k dispozici potvrzení o evidenci na úřadu práce, které je vystaveno 1. 4. 2019, proto na informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP) uvedla evidenci na úřadu práce pouze do tohoto data. Takový je postup při vyhotovování IOLDP.

Řízení o přiznání důchodu má jiné postupy a ČSSZ vám při doložení potvrzení potvrzení s evidencí na ÚP dosud zhodnotí tuto dobu až do dne předcházejícímu dni přiznání důchodu. I kdyby tomu tak nebylo, tak po ukončení evidence na ÚP tuto dobu ČSSZ doložíte a ta výši důchodu přepočítá.