Jak se počítá doplatek invalidního důchodu?

Otázka:

Dobrý den,
dovolím si vložit dotaz týkající se problematiky ID. Dne 10.6.2015 byla ukončena pracovní neschopnost, protože tohoto dne byla posudkovým lékařem ČSSZ uznána invalidita III. stupně ke dni 24.4.2015. Po provedení výpočtu byl zaslán doplatek od 11.6. do 13.8.2015 ve výši 19768,-Kč. Tzn. za měsíc 7/2015 ve výši 9413,-Kč dle výměru dále 9413,- Kč, dopředu za 8/2015, což je celkem 18826,-Kč. Za období 11.6. až 30.6.15 vyšel doplatek ID na 942,- Kč, což mě nepřipadá správně dopočteno. Za období 1.6. – 10.6.15 byla zaslána částka, která odpovídala DVZ za uvedenou dobu od ČSSZ za dobu PN (10 dní). Prosím o zodpovězení dotazu, proč za období 11.6.-30.6.2015 byla zaslána, tak nízká částka, děkuji, jedná se moji první vyplácenou dávku, proto dotaz zda je v pořádku nebo je nutno dát podnět k přepočtu dávky za období posledních dvou dekád měsíce června 2015. Děkuji

Odpověď:

Jak se počítá doplatek invalidního důchodu?

Česká správa sociálního zabezpečení počítá doplatky důchodů s přesností na dny (počítá s tím, že měsíc má 30 dní). Dále je třeba pamatovat na to, že pravidelné splátky důchodu se vyplácí na období dopředu – např. při splatnosti 14. dne v měsíci, dostanete 14. 8. 2015 důchod na období od 14. 8. 2015 do 13. 9. 2015.

Ve svém výpočtu počítáte špatně s tím, že jste v doplatku dostal důchod za celý srpen, což není pravda. Jak sám uvádíte, doplatek důchodu je za období od 11. 6. 2015 do 13. 8. 2015. 14. 8. 2015 pak obdržíte splátku důchodu, která bude určená na období od 14. 8. 2015 do 13. 9. 2015 atd.

Pokud vezmu v potaz, že jste měl obdržet důchod za jeden celý měsíc a dále za 20 dní v červnu a 13 dní v červenci, výpočet doplatku je následující:
poměrná část za červen (11. 6. – 30. 6.): 9413 / 30 x 20 = 6.276 Kč
poměrná část za červenec (1. 7. – 13. 7.): 9413 / 30 x 13 = 4.079 Kč
celý důchod za období od 14. 7. do 13. 8.: 9.413 Kč
Celkem tedy 19.768 Kč. Doplatek důchodu tedy máte spočítán správně.