Doba studia v Kazachstánu na vysoké škole mi nemůže být započtena pro potřeby odpracovaných let?

Otázka:

Jsem občan ČR. Narodila jsem se v bývalém SSSR – v Kazachstánu v roce 1961 jako občan bývalého SSSR. V Kazachstánu jsem vystudovala vysokou školu. Česká zemědělská univerzita v Praze uznala diplom vydaný v Kazachstánu, potvrdila jeho rovnocennost a uznala vzdělání a jeho rovnocennost s vysokoškolským vzděláním v ČR. Mám dvě dospělé děti. V ČR žiji a pracuji 25 let. Budu žádat o starobní důchod, bylo mi sděleno, že doba studia v Kazachstánu na vysoké škole mi nemůže být započtena pro potřeby odpracovaných let. Je to vpořádku?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doba studia v Kazachstánu na vysoké škole mi nemůže být započtena pro potřeby odpracovaných let?

Ano, je to v pořádku. Česko nemá s Kazachstánem uzavřenu dvoustrannou smlouvu o sociálním zabezpečení a k dobám v Kazachstánu se při výpočtu Českého důchodu přihlížet nemůže.

Vámi popsané uznání diplomu (tzv. nostrifikace) by stejně nestačilo k zhodnocení ani československému občanovi, který byl ke studiu do zahraničí vyslán československými státními orgány (což byla situace připadající v úvahu před rokem 1991), protože se nejedná o rozhodnutí o postavení studia na roveň studiu v Česku, o kterém rozhoduje MŠMT.