Na přehledu dob nemám započítány prázdniny po střední a vysoké škole

Otázka:

Dobrý den, ČSSZ mi zaslala přehled dob důchodového pojištění. V tomto přehledu se objevilo 241 dnů neevidovaných dob. 55 dnů bylo v době od ukončení studia na gymnáziu do nástupu na vysokou školu (prázdniny). 186 dnů pak po ukončení studia na vysoké škole před nástupem do zaměstnání (prázdniny plus doba, kdy jsem měla úraz a měla jsem neschopenku). Prosím o radu, zda dokládat a jak. Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Na přehledu dob nemám započítány prázdniny po střední a vysoké škole

Doba prázdnin mezi střední a vysokou školou a po vysoké škole se vám bude hodnotit jako doba studia (hodnotí se ale nejvýše prvních šest let studia po 18. roce věku). ČSSZ dobu studia střední i vysoké školy na informativním osobní listu důchodového pojištění (resp. přehledu dob důchodového pojištění) uvádí pouze do 30. června posledního ročníku, protože takto studium tehdejšímu Úřadu důchodového zabezpečení dokládaly školy na ELDZ (tehdy se i na studium vytvářely evidenční listy důchodového zabezpečení).

Při výpočtu důchodu bude k této době přihlédnuto.

Aby mohlo být k “době nemoci” přihlédnuto, musela by také být uvedena na ELDZ, příp. potvrzena vysokou školou.

Otázka doplněna:

Dobrý den, neschopenku jsem měla po ukončení vysoké školy před nástupem do zaměstnání, takže vysoká škola mi asi neschopenku nemůže potvrdit a zaměstnavatel asi také ne. Nevím si rady.
Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Co jsem hledal v tehdejším zákoně o nemocenském pojištění, pak nemocensky pojištění byly i vysokoškolští studenti a doba studia se prokazovala na ELDZ, jako u běžného zaměstnání. Dle mého názoru tuto dobu nemůže potvrdit nikdo jiný než vysoká škola, kterou jste studovala. Zkuste se poradit na vaší OSSZ.