Doba následování manžela v diplomatických službách

Otázka:

Jedná se o dobu od 23.5.1990 do 31.7.1993, dobu pobytu v cizině, po kterou jsem následovala svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky – novela 306/2008 Sb. Chtěla bych se zeptat, jak se hodnotí z hlediska vyloučených dob, protože z ČSSZ mi napsaly, že jako vyloučenou dobu to lze hodnotit pouze jen do 31.7.1991, ale nenapsaly mi podle jaké novely , nebo zákona to hodnotily. Podle mne je rozdíl v doprovodu manžela do zahraničí a doprovod manžela do zahraničí při diplomatické službě pro Českou republiku – novela 306/2008 Sb., která upravuje 155/1995 Sb. a vyhláška 165/1979 Sb. o nemocenském pojištění některých pracovníků, která je zákonem souvisejícím. – což je můj případ a proto platí zákon O nemocenském pojištění 54/1956,§ 3, podle kterého jsme “činní v České republice”,protože jsme v zahraničí byly na omezenou dobu,pro zaměstnavatele který má sidlo na území České republiky a my jsme měly a pořád máme místo trvalého pobytu v České republice. proto na nás nelze pohlížet jako na pracovníky v zahraničí. Proto si myslím, že se na mne vztahuje §12 odstavec 7 , písmene e/, zákona 149/1988 o sociálním zabezpečení., který říká, že z kalendářního roku se vylučují : pod písmenem e/ doby zaměstnání v cizině, pokud nešlo o zahraniční pracovníky.
A mám ještě jednu podotázku: Před tímto výjezdem jsem měla volno – nepracovala jsem – Podle mzdového listu 16 dní s poznámkou neplacené omluvené.Podle současně platného zákona o nemocenském pojištění 187/2006 § 18 odst. 7 se jedná o vyloučené dny , ale zajímalo by mne, jesrli lze tento zákon aplikovat na dobu v květnu 1990, a nebo spíš jaký zákon tehdy platný by bylo možné na to použít, jestli vůbec nějaký.
v té první otázce nevím jestli mám správny názor, pokud ne prosím, uveďtemne na pravou míru. Předem děkuji za Vaší odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Doba následování manžela v diplomatických službách

Zákon č. 306/2008 zavedl pouze možnost platit se této situaci dobrovolné důchodové pojištěníČl. 1 bod 9. zákona č. 306/2008 Sb. Možnost doplacení však přichází do úvahy až na dobu od 1. 1. 2010.

Stejně tak nynější zákon o nemocenském pojištění (zákon č. 187/2006 Sb.) nemá s vaší situací nic společného – paragraf, o kterém píšete sice mluví o vyloučený dobách, ale nejedná se o vyloučené doby při výpočtu důchodu, ale při výpočtu nemocenského.

Podle § 16 odst. 4 zákona č. 155/1995 Sb. jsou vyloučenými dobami před 1. lednem 1996 doby, které se podle předpisů platných před tímto dnem vylučovaly při zjišťování hrubých výdělků pro účely výpočtu průměrného měsíčního výdělku… Pro vaši situaci je tedy důležitý zákon 100/1988 Sb., o sociální zabezpečení a vyhláška, která tento zákon provází.

V § 9 vyhlášky č. 149/1988 Sb., ve vyhlášeném znění je uvedeno:

Za zaměstnání se považuje též doba pobytu v cizině, po kterou žena doprovázela svého manžela, který působil jako pracovník v zahraničí (§ 43) nebo expert v zahraničí (§ 44). Tato doba se prokazuje potvrzením organizace, která vyslala manžela ženy do zahraničí. Pro zjišťování průměrného měsíčního výdělku se však tato doba posuzuje jako náhradní doba.

Tento paragraf byl zrušen čl. 4 bodem 1. zákona č. 306/1991 Sb., který nabyl účinnosti 1. srpna 1991. Proto vám tato doba může být hodnocena pouze do 31. července 1991, jak vám ČSSZ správně napsala.

Pro úplnost dodávám, že pracovníky v zahraničí jsou pracovníci československých organizací, kteří jsou československými občany a jsou přiděleni nebo přijati k výkonu činnosti pro tyto organizace mimo území Československé socialistické republiky – § 43 odst. 1 vyhlášky č. 149/1988 Sb.