Doplacení pojištění, aby vznikl další rok doby pojištění

Otázka:

Prosím odpověď na ot.: Chci odejít do předčasného důchodu o 1,5 r. dříve a to v červnu 2015. Podmínku 31 r. pojištění splňuji. Výpočet celkové doby pojištění do tohoto data mi vychází na 42,8 roku. Je možné si doplatit zbývající dobu do celých 43 roků? Děkuji.

Odpověď:

Doplacení pojištění, aby vznikl další rok doby pojištění

Bez znalosti vašeho konkrétního průběhu pojištění není možné jednoznačně odpovědět, takže pouze obecně:

Jestliže vám od roku 1996 (tj. nejzazší termín od kterého lze za splnění zákonem stanovených podmínek doplácet) do současnosti nechybí žádná doba pojištění, dobrovolné důchodové pojištění (to je přesný název) nic nevyřeší, protože jednoduše není žádný časový úsek, který by šel doplatit. Není možné doplatit dobu pojištění, tak abyste získala další rok doby pojištění, aniž byste přesně určila jaký časový úsek doplácíte.

Zákon o důchodovém pojištění přesně vyjmenovává, které doby pojištění je možné zpětně doplatit:

§ 6

(1) Pojištění jsou účastny též osoby starší 18 let, jestliže podaly přihlášku k účasti na pojištění a účast na pojištění se týká doby jejich

a) vedení v evidenci krajské pobočky Úřadu práce jako uchazeče o zaměstnání, pokud jim po dobu této evidence nenáleží podpora v nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci,

b) soustavné přípravy na budoucí povolání studiem na střední nebo vysoké škole v České republice,

c) výdělečné činnosti v cizině po 31. prosinci 1995, jedná-li se o osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. a), c) a e); za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,

d) výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací podle zvláštního právního předpisu;6a) za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,

e) činnosti v České republice ve prospěch zahraničního zaměstnavatele, jde-li o osoby uvedené v § 5 odst. 4; za dobu přede dnem podání přihlášky je účast na pojištění možná nejvýše v rozsahu dvou let bezprostředně před tímto dnem,

f) výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,

g) pobytu v cizině, po kterou následovaly svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách České republiky.

Jistou možností by tedy bylo, pokud byste od r. 1996 byla v evidenci úřadu práce delší dobu, než jakou vám stát hodnotí při výpočtu důchodu (podrobně popsáno v článku úřad práce a důchod). Tuto chybějící dobu by bylo možné doplatit a získat tak další rok doby pojištění. Mimo výše uvedené možnosti je možnost dopojištění omezená pouze na poslední rok před doplacením – v posledním roce by vám musela chybět doba pojištění, aby ji bylo možné doplatit.

Vzhledem k tomu, kolik jste získala let pojištění, nepředpokládám, že by varianta dopojištění byla ve vašem případě reálná.