Má nárok na vdovský důchod žena, která svého manžela po celou dobu manželství psychicky terorizovala?

Otázka:

Má nárok na vdovský důchod osmdesátiletá žena, která svého 90letého manžela po celou dobu manželství psychicky terorizovala, fyzicky napadala a na sklonku života ho vyhodila z domu se dvěma taškami osobních věcí a bez peněz? Postarala se o něj jedna z dcer, u které měl trvalé bydliště, odlišné od jeho manželky. Rozvedení nebyli.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Má nárok na vdovský důchod žena, která svého manžela po celou dobu manželství psychicky terorizovala?

Ano, pokud byl zemřelý manžel poživatelem starobního důchodu, vdova má nárok na vdovský důchod po tomto manželovi. Rozdílné bydliště, ani další vámi uváděné skutečnosti, nejsou překážkou pro vznik nároku na vdovský důchod. Důležité je, zda manželství trvalo ke dni úmrtí manžela.