Jak se mi započítá doba, kdy jsem následovala manžela do zahraničí?

Otázka:

Dobrý den, prosím, můžete mi dát informaci, jak se mi započítá doba pojištění na starobní důchod od 7/1990 do 12/1995, kdy jsem následovala manžela do zahraničí, kam byl vyslán naším státem, první dva roky v diplomatických službách. Můj zaměstnavatel mi dal dlouhodobé neplacené volno, ale asi neplatil sociální pojištění. Vím jen to, že by v mém případě měla platit tzv. vyloučená doba pouze do 31.7.1991

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jak se mi započítá doba, kdy jsem následovala manžela do zahraničí?

§ 175 odst. 6 vyhlášky 149/1988 Sb., ve znění účinném k 31. 12. 1995 říká:

V rozsahu a za podmínek stanovených předpisy platnými před 1. srpnem 1991 se hodnotí před tímto dnem
a) doba pobytu v cizině, po kterou žena doprovázela svého manžela, který působil jako pracovník v zahraničí nebo expert v zahraničí,

V § 9 stejné vyhlášky ve znění účinném k 31. 7. 1991 je pak uvedeno:

Za zaměstnání se považuje též doba pobytu v cizině, po kterou žena doprovázela svého manžela, který působil jako pracovník v zahraničí (§ 43) nebo expert v zahraničí (§ 44). Tato doba se prokazuje potvrzením organizace, která vyslala manžela ženy do zahraničí. Pro zjišťování průměrného měsíčního výdělku se však tato doba posuzuje jako náhradní doba.

Z výše uvedeného vyplývá, že uvedená doba se může jako zaměstnání hodnotit pouze před 1. 8. 1991 a v tomto rozsahu se hodnotí i jako vyloučená doba. Období po tomto datu už tímto způsobem hodnotit nelze. Pokud by však trvalo zaměstnání u vašeho původního zaměstnavatele, uvedená doba by se vám hodnotila, protože před rokem 1996 stačí, aby trvalo zaměstnání a není vyžadována účast na pojištění (na „pojistný systém“ se přešlo až od roku 1996).

Otázka doplněna:

Dobrý den,
moc Vám děkuji za odpověď, jasně napsanou a velmi rychlou.Jestli jsem rozuměla dobře, platit sociální pojištění bych musela právě ode dne 1.1.1996? To jsem ještě stále byla v zahraničí s manželem, a to prvních 5 měsíců. V dotazu jsem to neuvedla, protože tato doba se u mně „ztratila“( asi jsem si tedy neplatila pojištění), ale zaměstnavatel nedokázal říci proč. Tak jsem to vzdala a neptala se ani Vás. Ještě jednou moc děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď doplněna:

Sociální pojištění zaměstnanců u nás existuje od roku 1993. Tento systém není postaven na tom, že by někdo sledovat, zda konkrétně za vás zaměstnavatel cokoliv státu odváděl (myšleno sociální pojištění). Toto tedy není podstatné.

Před rokem 1996 u nás existoval systém postavený na sociálním zabezpečení. V tomto období stačí, aby trvalo zaměstnání (nemusela jste do něj např. vůbec docházet, ani pobírat výplaty) a tato doba se vám při výpočtu důchodu hodnotí.

Od 1. 1. 1996 došlo ke změně a systém je postavený na sociálním pojištění. Od tohoto data platí, že vaše činnost musela založit účast na sociálním pojištění, tj. musel vám být zúčtován rozhodný příjem, příp. by se muselo jednat o omluvné důvody (např. dočasná pracovní neschopnost). Nestačí již tedy trvání zaměstnání, ale musíte splnit i další podmínky.

Z výše uvedeného vyplývá, že před rokem 1996 by se vám hodnotila (prokázaná) doba původního zaměstnání, i když jste do zaměstnání nechodila. Po roce 1995 to ale již možné není.