Jak zažádat o revizi částečného důchodu, myslím si, že můj výpočet byl špatný

Otázka:

Jak zažádat o revizi částečného důchodu, myslím si, že můj výpočet byl špatný. Děkuji.

Odpověď:

Jak zažádat o revizi částečného důchodu, myslím si, že můj výpočet byl špatný

V zásadě máte dvě možnosti:

  1. Sám kontaktovat Českou správu sociálního zabezpečení – v dopise vysvětlete, proč si myslíte, že je váš důchod spočítaný špatně a vyčkat na vyjádření ČSSZ, které vám zašle.
  2. Udělat totéž, ale prostřednictvím místně příslušné okresní správy sociálního zabezpečení – zde si sám nic psát nemusíte (můžete) a podání provedete na vaší OSSZ. V tomto případě vám některé vaše nejasnosti může vysvětlit i pracovnice důchodového oddělení OSSZ.

V obou případech ČSSZ výpočet zkontroluje a zašle vám vyjádření.