Kde zjistím informace o zaměstnání na Slovensku?

Otázka:

Dobrý den. Pracoval jsem cca 10 let na Slovensku. Pobíral jsem plat v české firmě. Nějaké období mi však organizační složka české firmy na Slovensku vyplácela diety a nějakou minimální mzdu. Kde bych se měl dopátrat těchto informaci? Děkuji.

Odpověď:

Kde zjistím informace o zaměstnání na Slovensku?

Můžete kontaktovat místně příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení, která prověří, jaké údaje má Česká správa sociálního zabezpečení ve své evidenci. Pokud chcete zjistit, zda nějaké doby vede pojištění i slovenská strana, musíte kontaktovat Sociální pojišťovnu Bratislava.