Co znamená potřebná doba pojištění?

Otázka:

Co znamená potřebná doba pojištění?Nerozumím tomu

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Co znamená potřebná doba pojištění?

Aby vznikl nárok na důchod, nestačí např. v případě starobního důchodu dosáhnout důchodového věku nebo v případě invalidního důchodu se stát invalidním, ale tato osoba získat i potřebnou dobu pojištění:

Zjednodušeně řečeno, aby mohl být důchod přiznán, musí být daná osoba pojištěná (zjednodušeně např. pracovat jako zaměstnanec) po zákonem požadovanou dobu.

Kdo je pojištěn, vysvětluji zde.