Syn nemá nárok na invalidní důchod. Co nastane, až nebudu moci syna živit?

Otázka:

Syn již od dětství, kdy mu byla diagnostikována LDM. Nyní mu byla diagnostikována bipolární porucha. Byla mu určena invalidita třetího stupně. Invalidní důchod nepobírá, neb nesplňuje odpracovaná léta. Chybí mu jeden a půl roku pojištění. Syna živím. Otázka: co nastane až já nebudu moci syna živit? Bude mu někdy invalidní důchod vyplácen? Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Syn nemá nárok na invalidní důchod. Co nastane, až nebudu moci syna živit?

Aby vznikl nárok na invalidní důchod, musí být splněny dvě podmínky. Osoba musí být uznána invalidní a musí získat potřebnou dobu pojištění. Pokud potřebná doba pojištění získána není, nárok na invalidní důchod (i přes uznanou invaliditu) nevzniká a invalidní důchod se tedy nevyplácí. To je i případ vašeho syna. To, zda syna živíte nebo ne, není pro nárok na invalidní důchod rozhodující. Pokud potřebnou dobu pojištění nezíská (nezískal), invalidní důchod nebude mít přiznán a nebude ho pobírat.