Částky na potvrzení o vyplacených náhradách jsou jiné než na daňovém přiznání

Otázka:

Dobrý den. Požádal jsem si o starobní důchod.Pobírám rentu(náhradu za ztrátu na výdělku).Z kooperativy mi poslali potvrzení o vyplacených náhradách za ztrátu na výdělcích ,ale částky jsou jiné než jsem celou dobu odevzdával v daňových přiznáních finančnímu úřadu. Má na to vliv nemocenská nebo evidence na prac.úřadu?Nemocenskou jsem sice měl,ale vždy na následek pracovního úrazu.Má to vliv na započitatelné částky? Děkuji předem.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Částky na potvrzení o vyplacených náhradách jsou jiné než na daňovém přiznání

Náhrada za ztrátu na výdělku je při výpočtu důchodu hodnocena jako vyměřovací základ v takové částce, v jaké vám byla reálně vyplacena. Co vám bylo za daný kalendářní rok vyplaceno, to má být zhodnoceno jako vyměřovací základ v daném roce (příp. přičteno k vyměřovacímu základu ze zaměstnání). Pokud máte pochybnosti o tom, zda je potvrzení vystaveno správně, obraťte se na Kooperativu. Já jako důchodář nejsem kompetentní kontrolovat správnost potvrzení vydaného pojišťovnou (předpokládám, že ví, kolik vám vyplatili).