Z náhrady za ztrátu na výdělku se neodvádí sociální pojištění?

Otázka:

Dobrý den,
vaše odpověď na dotaz byla: “Jak ovlivní náhrada za ztrátu na výdělku výpočet důchodu?
Vyplácená náhrada za ztrátu na výdělku je přičítána k vyměřovacím základům (hrubým výdělkům) žadatele o důchod. K žádosti je třeba doložit potvrzení o vyplácených náhradách za ztrátu na výdělku. Toto potvrzení vám vystaví příslušná pojišťovna nebo zaměstnavatel (podle toho, kdo náhradu vyplácí).”
Původní zaměstnavatel, kde jsem měl pracovní úraz, a posílá mi náhrady za ztrátu na výdělku mi též posílá ročně Potvrzení o příjmech pro daň z příjmu. Chybí však vyplněný řádek 6. Úhrn povinného pojistného z příjmů (§6 odst. 12 zákona). Na můj dotaz mi bylo odpovězeno, že se to z toho neplatí. Není něco špatně ? Započítají mi tyto náhrady na důchod ? V současnosti pracuji u druhého zaměstnavatele a od něho v Potvrzení o příjmech je povinné pojistné započítáno, tedy jen z částky příjmů u něho.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z náhrady za ztrátu na výdělku se neodvádí sociální pojištění?

Doba pobírání náhrady za ztrátu na výdělku není dobou pojištění a z náhrady se neodvádí sociální pojištění. Sociální pojištění se odvádí z činností uvedených v § 5 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb. Informace vašeho bývalého zaměstnavatele je tedy správná a vše je v pořádku.

Výše uvedené nemá vliv na mnou uváděnou informaci, tj. že se náhrada za ztrátu na výdělku hodnotí jako vyměřovací základ (zjednodušeně hrubá mzda). Při výpočtu důchodu se vám sečte výdělek ze zaměstnání s vyplacenou náhradou za ztrátu na výdělku – § 16 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb..