Byla jsem půl roku nemocná. O kolik peněz přijdu při výpočtu důchodu?

Otázka:

Byla jsem půl roku nemocná. O kolik peněz přijdu při výpočtu důchodu?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Byla jsem půl roku nemocná. O kolik peněz přijdu při výpočtu důchodu?

Dočasná pracovní neschopnost v době trvání pracovního poměru před dosažením důchodového věku nijak výpočet důchodu neovlivňuje. Půl roku trvání dočasné pracovní neschopnosti v době těsně před přiznáním důchod se hodnotí naprosto stejně jako stejný půlrok například před třiceti lety.

Doba trvání dočasné pracovní neschopnosti je vyloučenou dobou a nezhoršuj tak průměr z výdělků získaných v rozhodném období. Dále se jedná o běžnou dobu pojištění, která se hodnotí plně (na 100 %).