Marodím poslední rok před důchdem, jak se mi bude počítat tento rok do důchodu?

Otázka:

Marodím poslední rok před důchdem, jak se mi bude počítat tento rok do důchodu /z nemocenské/?

Odpověď:

Marodím poslední rok před důchdem, jak se mi bude počítat tento rok do důchodu?

Výpočet starobního důchodu se provádí z výdělků získaných od roku 1986 do roku, který předchází roku přiznání důchodu (v roce 2015 tedy z výdělků od r. 1986 do r. 2014) a ze získaných dob pojištění od ukončení povinné školní docházky.

Pokud jste v době dočasné pracovní neschopnosti stále zaměstnaný (nemáte ukončený pracovní poměr), počítá se doba dočasné pracovní neschopnoti do doby pojištění pro výpočet starobního důchodu plně (na 100 %). V případě, že byste měl ukončený pracovní poměr a tzv. narodil v ochranné lhůtě (tj. po skončení pracovního poměru) hodnotila by se vám tato doba pouze v rozsahu 80 %.

Přijmy z vyplacené nemocenské se při výpočtu důchodu nijak nehodnotí – doba dočasné pracovní neschopnosti (je jedno, zda byl nebo nebyl ukončen pracovní poměr) je tzv. vyloučenou dobou (co to je?) a nezhoršuje průměr z výdělků získaných v ostatních obdobích. To platí, ať už jde o nemocenskou těsně před důchodem nebo starou dvacet let.

Obecně lze říci, že v případě trvání zaměstnání dočasná pracovní neschopnost nezhoršuje výpočet starobního důchodu.