Z jakého důchodu mi byla invalidita přiznána zpětně, pakliže by nebylo možné zpětně vyplatit důchod?

Otázka:

Dobrý den, letos v červnu jsem si na konci platnosti PN zažádala o invalidní důchod. Rozhodnutí mi přišlo minulý týden, ovšem s tím, že mi byla přiznána invalidita 3.stupne zpětně, a to od 10/2019, kdy jsem absolvovala operaci. Po celou dobu až do června jsem pobírala nemocenskou. Chtěla bych se moc zeptat, zdali mi invalidní důchod bude vyplacena zpětně od loňského října ( datum vzniku invalidity) nebo od ukončení nároku na pobírání nemocenské. Většina známých se s tímto setkává poprvé, údajně invalidita bývá běžně přiznána k datu podání žádosti. Proto moc nerozumím, z jakého důchodu mi byla invalidita přiznána zpětně, pakliže by nebylo možné zpětně vyplatit důchod za tuto celou dobu. Předem Vám moc děkuji za cennou odpověď a přeji krásný den!

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Z jakého důchodu mi byla invalidita přiznána zpětně, pakliže by nebylo možné zpětně vyplatit důchod?

Pokud datum vzniku invalidity spadá do doby trvání dočasné pracovní neschopnosti, výplata důchodu přiznána až od skončení výplaty nemocenských dávek. Vše vysvětluji v tomto článku. Od podání žádosti se invalidní důchod nikdy nepřiznává, resp. byla by to pouze náhoda ve výše uvedené situaci.

Posudkový lékař se při stanovování data vzniku invalidity řídí doloženými lékařskými nálezy a zdravotním stavem posuzovaného. Nemůže vycházet z toho, zda může být důchod vyplacen nebo ne.