Zpětné přiznání důchodu a jeho zvýšení za výdělečnou činnost

Otázka:

Manželovi vznikl nárok na starobní důchod k 29.6.2015. Nepožádal o něj a dále pracuje jako zaměstnanec na základě pracovní smlouvy. Z vašich odpovědí jsem pochopila, že může požádat o přiznání důchodu zpětně a bude mu také zpětně vyplacen. Ze své mzdy, kterou v současné době pobírá, platí dále sociální zabezpečení. Jakým způsobem se ve výpočtu důchodu promítne tato skutečnost. U těch, kdo důchod pobírají, dále pracují a odvádí platby na soc.zabezpečení, lze požádat po určité době o přepočet důchodu, neboť může dojít ke změně vyměřovacího základu. Děkuji za odpověď.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Zpětné přiznání důchodu a jeho zvýšení za výdělečnou činnost

V případě zpětného přiznání starobního důchodu nic nebrání uplatnění žádosti o úpravu starobního důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu. Bude se jednat o stejnou situaci a zvýšení bude naprosto stejné jako v případě, kdy by důchod byl vyplácen od dosažení důchodového věku v pravidelných splátkách. To, že důchod bude přiznán zpětně, na možnosti následné úpravy důchodu nic nemění.

Při úpravě důchodu za dobu výdělečné činnosti vykonávané současně s pobíráním starobního důchodu k žádné změně vyměřovacího základu nedochází. Vychází se stále ze stejného výpočtového základu který byl stanoven při výpočtu důchodu.