Brzy dovrším 65 let, pracuji a marodím. Jak se to promítne do výpočtu důchodu?

Otázka:

Pobírám inv.důch.II.stupně,v prosinci dovrším 65 let,v současné době jsem v prac.neschopnosti.Jak se prac.neschopnost promítne při výpočtu starobního důchodu.Děkuji za odpověd

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Brzy dovrším 65 let, pracuji a marodím. Jak se to promítne do výpočtu důchodu?

Záleží na tom, zda si chcete o starobní důchod žádat zpětně nebo si činnost po dosažení důchodového věku necháte zhodnotit jako „práci na procenta„.

Pokud si požádáte zpětně např. k datu dosažení důchodového věku, pak se současná dočasná pracovní neschopnost (DPN) na výpočtu nijak neprojeví. Pokud by však DPN trvala déle než 84 dní (14 dní platí náhradu mzdy zaměstnavatel, 70 dní má nárok starobní důchodce pobírat nemocenskou), vznikl by přeplatek na nemocenské za dobu nemoci nad 84 dní, který by byl zúčtován s doplatkem důchodu (doplatek by byl o přeplatek ponížen).

Pokud chcete mít dobu pojištění zhodnocenu jako práci na procenta (nad nárok), tak doba trvání dočasné pracovní neschopnosti je tzv. odečtenou dobou, která se jako práce na procenta nehodnotí. Dalšího 90denního období, za které se starobní důchod zvyšuje, dosáhnete později (o dobu trvání DPN).