Do kdy musím pracovat v letošním roce, abych si mohl zažádat o přepočet důchodu?

Otázka:

Dobrý den. O důchod jsem zažádal k 31. 12. 2020 s odkladem výplaty do skutečného nároku odchodu do starobního důchodu tj. 15. 3. 2021. Pracovní činnost jsem nepřerušil a pracují i nadále. V březnu 2021 jsem onemocněl a pracovní neschopnost trvala 31 dní. Do kdy musím pracovat v letošním roce, abych si mohl zažádat o přepočet důchodu ohledně jeho navýšení? Děkuji

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Do kdy musím pracovat v letošním roce, abych si mohl zažádat o přepočet důchodu?

Musíte být pojištěn tak dlouho, abyste od přiznání výplaty důchodu (15. 3. 2021) bez dní trvání dočasné pracovní neschopnosti získal 360 dní pojištění. Bohužel neuvádíte, od kdy do kdy trvala dočasná pracovní neschopnost. Pokud začala po 14. 3. 2021, musíte být pojištěn do 9. 4. 2022, pokud dříve, záleží na tom, kolik dní spadá do období po 14. 3. 2021.