Náhrada za ztrátu na výdělku a zpětné přiznání starobního důchodu

Otázka:

Jsem narozen 14. 4. 1950, nárok na starobní důchod mi vznikl 14. 10. 2012. Od roku 2009 pobírám dorovnání do průměrného výdělku za nemoc z povolání. Stále pracuji. Nyní jsem si požádal o výplatu důchodu zpětně od 14. 10. 2012. Musím vrátit peníze za nemoc z povolání?

Odpověď:

Náhrada za ztrátu na výdělku a zpětné přiznání starobního důchodu

Náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti přísluší zaměstnanci nejdéle do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší 65 let věku nebo do data přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění (zdroj na webu MPSV). V případě, že jste si zpětně požádal o starobní důchod, nebude vám náhrada náležet už ode dne přiznání důchodu, tj. od 14. 10. 2012.

Nyní stále můžete vzít žádost o starobní důchod zpět. To je možné nejdéle do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přiznání důchodu. Vše je pochopitelně závislé na vaší konkrétní situaci (např. výši náhrady), kterou podrobně neznám.