Pracuji na procenta a chci si nechat důchod za tři roky zpětně vyplatit

Otázka:

Dobrý den,
mohla odejít do starobního důchodu (2.4.2017, nar.2.12.1956, dvě děti), ale volím variantu “nad nárok ,na procenta”. Jak probíhá přepočítávání vyměřené částky v tomto případě? Přepočítá ho ČSSZ automaticky, nebo musím na tuto skutečnost nějak upozornit? Plánuji si důchod vyplatit zpětně, např za 3 roky. K datu možného odchodu do st. důchodu je moje částka 14 500,- Kč. Děkuji Vám

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pracuji na procenta a chci si nechat důchod za tři roky zpětně vyplatit

Z vašeho dotazu mi vyplývá, že se domníváte, že když si nyní o starobní důchod nepožádáte a budete nadále zaměstnaná a následně si požádáte o zpětné přiznání důchodu (a jeho vyplacení), budete mít důchod jak zvýšen za práci nad nárok, tak i zpětně doplacen. Tak to ale není. Důležité je datum přiznání důchodu. Pokud si v budoucnu požádáte o důchod s datem přiznání k datu dosažení důchodového věku (tak aby vám byl i zpětně doplacen), bude jeho výše naprosto totožná, jako byste si o něj požádala nyní. Datum uplatnění žádosti není vůbec rozhodující, protože datum přiznání důchodu bude pořad stejné. Pokud chcete mít důchod zvýšení za výdělečnou činnost vykonávanou po vzniku nároku na starobní důchod bez jeho pobírání, nemůže si pak o něj zpětně žádat, tj. nebude vám zpětně za toto období vyplacen.

Nemůžete mít tedy současně důchod zpětně doplacen a zvýšen o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dní této činnosti.

Jestliže vám starobní důchod k datu 2. 4. 2017 vychází 14.500 Kč, bude vám při stejném datu přiznání ve stejné výši vycházet i za tři roky.