14 let péče o postižené dítě a výpočet důchodu

Otázka:

Dobrý den, chtěla bych poprosit odpověď na tohle otázku: Od roku 1982 do roku 1996 jsem pečovala o dlouhodobě postižené dítě, které vyžadovalo mimořádnou péči. Z jaké částky se mi bude počítat důchod? Děkuji za odpověď.

Odpověď:

14 let péče o postižené dítě a výpočet důchodu

Při výpočtu důchodu se běžně hodnotí výdělky od roku 1986 do roku, jenž předchází roku přiznání důchodu (tzv. rozhodné období). Vzhledem k tomu, že jste až do roku 1996 pečovala o dlouhodobě těžce postižené dítě vyžadující mimořádnou péči, doba od roku 1986 do konce péče se vám tzv. vyloučí, aby nezhoršovala průměr z ostatních výdělků (od roku 1996).

Zjednodušeně řečeno, váš starobní důchod vám bude spočítán z výdělků od ukončení péče do roku předcházejícímu přiznání důchodu.

Pokud by doba péče trvala alespoň 15 let, byl by výpočet důchodu podstatně komplikovanější a byla by stanovena minimální výše důchodu – v letošním roce 9.177 Kč.