Počítá se 9 let péče o postižené dítě do důchodu?

Otázka:

Od roku 1990 do roku 1999, tedy 9 let jsem osobně pečovala o těžce zdravotně postižené dítě. Stupeň postižení mám potvrzený od OSSZ. Mám 2 roky do důchodu. Počítá se plně tato doba jako náhradní doba a z jaké částky se vypočítává výše pojištění za toto období? Děkuji.

Odpověď:

Počítá se 9 let péče o postižené dítě do důchodu?

Ano, tato doba se vám bude hodnotit plně při hodnocení nároku na starobní důchod i při jeho výpočtu. “Výše pojištění” se v tomto případě z žádné částky nepočítá. Doba péče je tzv. vyloučenou dobou a nezhoršuje tedy průměr z výdělků v ostatních dobách rozhodného období (od r. 1986). Způsob hodnocení doby péče při výpočtu důchodu jsem vysvětloval v článku o péči a výpočtu důchodu.