Péče o postiženou dceru v roce 1988

Otázka:

Dobrý den, vím, že to stejně budeme muset řešit s ČSSZ, nicméně se zeptám i zde.
Manželka si dává do pořádku věci ohledně důchodu a ve výpisu zjistila, že u mladší dcery má započítány pouze 3 roky péče, přestože se všude píše o letech čtyřech.
A druhý dotaz. Starala se o tělesně a mentálně postiženou dceru (problém je z období kolem roku 1988, tedy před vznikiem stupňů příspěvku na péči) a bohužel k tomu nemáme žádné doklady. V té době žádné kopírky ap. nebyly, na radnici jí řekli, že dokumnety z toho období jsou skartovány. Já jsem tehdey měl z tohoto důvodu asi 500,- Kčs slevu na dani nebo něco takového, bohužel rozhodnutí, na jehož základě jsem to bral již taky není k sehnání.
Nemáte radu, jakým způsobem tu péči o postiženou dceru takhle hodně dávno doložit?
Děkuji.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Péče o postiženou dceru v roce 1988

Péči o dítě do čtyř let věku je možné prokazovat až v rámci řízení o přiznání důchodu, tj. prokazuje se až při sepisování žádosti o důchod – § 85 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. Vaše manželka tedy dobu péče evidovánu nemá – spíše jde o dobu trvajícího zaměstnání.

V vámi uváděné době mohlo jít o „invalidní dítě“, příp. od r. 1988 dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou. Podklady k tomuto posouzení (posudky) a zhodnocení této péče by měli mít k dispozici na místně příslušné OSSZ. O době a rozsahu péče před rokem 1996 rozhoduje ČSSZ a opět až v rámci řízení o přiznání dávky důchodového pojištění (důchodu).