Péče od roku 1986 a výpočet starobního důchodu

Otázka:

Vážený pane Maříku,
prosím o Vaše zhodnocení, jak OSSZ přistoupí k výpočtu důchodu osoby, která prakticky po celé rozhodnodné období (1986 – 2022) pečovala o blízkou osobu (nejprve dítě vyžadující mimořádnou péči, poté osobu převážně bezmocnou, nyní osobu závislou).
Během péče nebyla zaměstnána s výjimkou tří měsíců, v době pobytu dítěte v dětské léčebně byla tamtéž zaměstnána, neboť vnitřní pravidla léčebny neumožňovala pobyt s doprovodem.
Domnívám, se že OSSZ by v daném případě měla postupovat v souladu s § 19a zákona o důchodovém pojištění a provést srovnávací výpočet podle odst. 2 nehledě na to, že po započtení vyloučených dob je k dispozici skutečný vyměřovací základ za dobu pohých 94 kalendářních dnů.
Děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemný den.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Péče od roku 1986 a výpočet starobního důchodu

Výpočet podle § 19a zákona č. 155/1995 Sb. se provádí vždy, pokud je splněna podmínka v tomto § uvedená, tj. doba péče trvala za celý život alespoň po dobu 15 let. Je jedno, zda je péče přerušovaná, příp. ani nemuselo jít o péči o jednu osobu.

Pokud doba péče trvala po dobu 15 let, provede ČSSZ běžný výpočet, kdy budou zhodnoceny vyměřovací základy (výdělky) a doba péče, bude zhodnocena jako vyloučená doba. Současně se provede výpočet podle § 19a uvedeného zákona a důchod se přizná v pro žadatele výhodnější výši.

Článek k tématu péče mám zveřejněn zde. Důchody nepočítá OSSZ, ale ČSSZ.