Počítá se postižené dítě při výpočtu důchodu za dvě děti?

Otázka:

žádám o radu,jak postupovat pro výpočet starobního důchodu s TTP dítětem 3. stupně.
Jsem r. 1956,2děti-(1 TTP),odpracované roky mám za velmi nízké mzdy. V 1980 roce mi bylo řečeno,že TTP dítě se počítá za 2 děti. Jak je to? Kde,od kdy do kdy můžu žádat srovnávací výpočet vyloučení mzdy aby nezhoršovala výpočet důchodu?
Po ukončení školní docházky byl přiznán ID z mládí.Následovala stř.škola do r. 1998
V r.1990-odchod z trv.bydliště. Kolik let vyloučení bych mohla žádat?
Jaké podklady k tomu potřebuji?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Počítá se postižené dítě při výpočtu důchodu za dvě děti?

Postižené dítě se pro stanovení důchodového věku nepočítá za dvě děti – že by se někdy postižené dítě počítalo za dvě děti jsem nikdy neslyšel, ani jsem tuto informaci nenašel v žádných materiálech (zákonech, vyhláškách). V současnosti tomu tak rozhodně není.

Zbytek dotazu je popsán poněkud zmatečně a nejsem si zcela jistý, zda mu správně rozumím. Střední škola (předpokládám vaším dítětem) byla navštěvováno do r. 1998, ale z domu odešlo už v roce 1990? O vyloučení doby je možné požádat až za období po 31. 12. 1995. V době jste zřejmě již nepečovala.

Pokud byste po 31. 12. 1995 měla souběžně vyměřovací základ ze zaměstnání a péči, mohla byste o vyloučení dob požádat při uplatnění žádosti o starobní důchod – § 83 odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb. Poté byste mohla požádat, aby se tyto doby za vyloučené nepovažovaly (získáte tím srovnání) a příp. byste si je ještě jednou mohla nechat vyloučit – § 86 odst. 5 zákona č. 582/1991 Sb. Vyloučená doba však není samospásná -musíte mít nějaké vyměřovací základy, jinak vám ani vyloučená doba nepomůže.

Obecný článek k výpočtu důchodu při poskytování péče naleznete zde. Bližší informace vám poskytnou na vaší OSSZ.