Bude se mi počítat dítě, postižené, které jsem dala do ústavu v 1 roce?

Otázka:

Bude se mi počítat dítě, postižené, které jsem dala do ústavu v 1 roce?

Odpověď:

Bude se mi počítat dítě, postižené, které jsem dala do ústavu v 1 roce?

§ 4 vyhlášky MPSV č. 284/1995 Sb., říká:

Do doby péče o dítě potřebné ke splnění podmínky výchovy dítěte pro nárok ženy na starobní důchod (§ 32 odst. 4 zákona) se započítává též doba, po kterou žena nemohla o dítě osobně pečovat pro nemoc nebo proto, že dítě bylo ze zdravotních důvodů v ústavní péči.

Toto dítě se vám tedy bude hodnotit jako vychované pro stanovení důchodového věku.