Mezi odebráním invalidního důchodu a novým vznikem proběhlo 20 měsíců

Otázka:

Dobrý den, byl mi přiznám invalidní důchod 1.stupně. Ten jsem pobíral až do
přezkoumání zdravotního stavu kdy mě vězeňský lékař uznal zdravým i když se můj zdravotní stav nezměnil. Po propuštění jsem znovu žádal o přiznání invalidního důchodu a ten mi byl opět přiznán. Mezi touto změnou proběhlo 20 měsíců. Prosím Vás jde nějakým způsobem žádat zpětně o přiznání a proplacení invalidního důchodu? Mockrát děkuji za radu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Mezi odebráním invalidního důchodu a novým vznikem proběhlo 20 měsíců

Zdravotní stav pro účely posuzování invalidity nikdy nehodnotí „vězeňský lékař“, ale vždy posudkový lékař OSSZ. To platí i pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody.

Pokud vám byl invalidní důchod odebrán a následně jste byl po další žádosti uznán opět invalidním, invalidní důchod vám může být přiznán nejdříve od nového data vzniku invalidity. Žádný posudkový lékař nestanoví nové datum vzniku invalidity tak, aby navazovalo na předchozí zánik. Vlastně by tím řekl, že minulé posouzení bylo chybné.