Jak zpětně mohou vyplatit invalidní důchod?

Otázka:

Dobrý den, prosím o radu.
Ve 20 letech se mi stal úraz. Byl jsem v té době nezaměstnaný student. Dnes je mi 30, 6 let již pracuji a rád bych zažádal o invalidní důchod 1. stupně.
Zajímá mě, zda pokud mi důchod přiznají tak jak zpět mi ho mohou vyplatit a jestli se mi částka vypočíta jako v té době studentovi bez příjmů nebo z mé mzdy za posledních 6 let.
Mnohokrát děkuji.

Odpověď:

Jak zpětně mohou vyplatit invalidní důchod?

Nárok na výplatu důchodu zaniká pět let poté, co měl být vyplacen – zjednodušeně řečeno, důchod se vyplácí nejvýše pět let zpětně.

Výpočet důchodu závisí na tom, k jakému datu stanoví posudkový lékař datum vzniku invalidity. Invalidní důchod je poté spočítán za podmínek platných k datu přiznání důchodu. Při výpočtu invalidního důchodu se vám budou hodnotit výdělky od roku, který následuje po roce, ve kterém jste dosáhl 18 let do roku předcházejícímu roku přiznání důchodu (datu vzniku invalidity).

Např. posudkový lékař stanoví, že ke vzniku invalidity došlo v roce 2006. Invalidní důchod pak bude přiznán a spočítán za podmínek platných v roce 2006, vyplacen však bude pět let zpětně od data podání žádosti o invalidní důchod. Výdělky získané od r. 2006 by pak výpočet důchodu neovlivňovaly.

Pokud by vám byl invalidní důchod přiznán (bylo stanoveno datum vzniku invalidity) před 28. rokem, provedla by ČSSZ za zákonem stanovených podmínek kromě klasického výpočtu i “ochranný výpočet” pro mladé do 28 let věku popsaný zde.