Zkratky na rozhodnutí o důchodu

Otázka:

Prosím o radu, co znamenají zkratky v mém osobní listu důchodového pojištění:

OVZ, VLD, UHRN RVZ

Děkuji vám za podání vysvětlení.

Odpověď:

Zkratky na rozhodnutí o důchodu

Vámi dotazované zkratky znamenají:

OVZ – osobní vyměřovací základ – velmi zjednodušeně řečeno jde o průměrný měsíční výdělek v rozhodném období (od r. 1986) přepočítaný na současnou hodnotu peněz,
VLD – vyloučená doba – např. doba dočasné pracovní neschopnosti, rodičovská dovolená, evidence na úřadu práce…
Úhrn RVZ – úhrn ročních vyměřovacích základů – jde o součet všech vyměřovacích základů (hrubá mzda) přepočtených pomocí koeficientů na současnou hodnotu.

Pro lepší pochopení výše uvedených výrazů si pročtěte článek popisující výpočet důchodu. Výše uvedené termíny pochopíte v lepších souvislostech.