Výpočet invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně

Otázka:

Dobrý den,
velmi Vás prosím o vysvětlení některých pojmů. žádala jsem si o invalidní důchod, který mi byl přiznán ve výši 2. stupně. Včera mi přišlo rozhodnutí o výši důchodu a k tomu byl výpočet.
Je tam napsáno Součet dob pojištění činí 50 roků a 359 dnů a pod tím je doba pojištění bez náhradních dob do nároku 35 roků 165 dnů co znamenají tyto pojmy. to znamená že náhradní doby (mateřská 2 děti a studium 3 roky) se do toho nepočítají?
Dále nerozumím pojmům v Stanovení výpočtového základu:
Období 1986-2017 ( v přehledu dob pojištění mám do 18 let 1445 dnů)
Počet dnů VLD: 2755
úhrn RVZ: 7678916
OVZ: 26147
Výpočtový základ VPZ činí: částka 13191 v plné výši tj. 13191
z částky 13192 do 26147 náleží 26% tj. 3368,56
Celkem VPZ činí: 16560
Ještě prosím jak to probíhá dál, když mi přišlo toto rozhodnutí o výši tak se čeká na nějaké nabytí právní moci nebo kdy by mi respektive mohli začít ten důchod vyplácet. Přijde mi ještě nějaké oznámení? V tom rozhodnutí se píše o nějakém vyúčtování. Děkuji moc, vůbec se v tom nevyznám.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Výpočet invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně

Základní pojmy z oblasti důchodu se snažím laicky popsat v důchodovém slovníku.

Údaj o době pojištění bez náhradních dob není pro váš případ podstatný a nijak se s ním nepracujete. Při výpočtu důchodu vám bylo zhodnoceno 50 let pojištění.

Podobně postup výpočtu důchodu vysvětluji zde. Jde o popis výpočtu starobního důchodu, ale tento postup je totožný.

Při výpočtu důchodu se hodnotí vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období, ve vašem případě z let 1986 až 2017. Z těchto výdělků byl po přepočtení příslušnými koeficienty spočítán jejich úhrn (součet) 7678916. Jde o součet vašich výdělků z rozhodného období přepočtený na současnou hodnotu peněz. Nyní se spočítá osobní vyměřovací základ (OVZ), což je průměrný měsíční výdělek:

OVZ = úhrn ročních výdělků * 30,4167 / (počet dnů v rozhodném období – vyloučené doby)

Ve vašem případě:

OVZ = 7678916 * 30,4167 / (11688 – 2755) = 26.147 Kč

OVZ se způsobem, který jste sama napsala pokrátí na výpočtový základ (VPZ) a to tím způsobem, že do částky 13.191 Kč vč. se hodnotí 100 %, od částky 13.192 Kč do 26.147 Kč se hodnotí 26 %:

VPZ = 13.191 + (26.147 – 13.191) x 0,26 = 16.560 Kč.

Důchod se pak skládá ze základní výměry, která letos činí 2.700 Kč a je pro všechny důchodce stejná a procentní výměry. Procentní výměra invalidního důchodu pro invaliditu druhého stupně činí 0,75 % za každý celý rok doby pojištění. Při 50 letech pojištění tedy 50 x 0,75 %, tj. 37,5 %.

Procentní výměra = 16.560 x 37,5 % = 6.210 Kč.

Invalidní důchod tedy činí 2.700 + 6.210 Kč, tj. 8.910 Kč.

Na nabytí právní moci rozhodnutí se nečeká. Během několika dní obdržíte oznámení o výplatě důchodu, kde bude uveden datum splatnosti důchodu, informace o doplatku a pravidelné výplatě.