Jaký je průměrný invalidní důchod 2. stupně u hrubého výdělku 60 000 Kč?

Otázka:

Jaký je průměrný invalidní důchod 2. stupně u hrubého výdělku 60 000 Kč?

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Jaký je průměrný invalidní důchod 2. stupně u hrubého výdělku 60 000 Kč?

Při výpočtu důchodu se hodnotí všechny vyměřovací základy (výdělky) z tzv. rozhodného období, které u starších ročníků začíná rokem 1986, u mladších pak rokem, kdy bylo pojištěnci 19 let. Při výpočtu důchodu není možné “vytrhnout” pouze vyměřovací základy z posledních let. Výši důchodu pak ovlivňuje i získaná doba pojištění a invalidní důchod i tzv. dopočtená doba.

Pokud by osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrný měsíční výdělek přepočítaný na současnou hodnotu peněz, činil 60.000 Kč, vyšel by v letošním roce invalidní důchod pro invaliditu II. stupně 11.848 Kč (při 50 letech pojištění).