Získala jsem 39 let a 345 dní pojištění. To jsem přišla o 1 rok?

Otázka:

Dobrý den, jsem 4 roky ve starobním důchodu. Měla jsem Součet dob pojištění: 40 roků a 219 dní.
Po snížení náhrady doby pojištění: 39 roků a 345 dnů. Jsem se chtěla zeptat, to jsem přišla o 1 rok? A kolik to činilo při výpočtovém základu 14900? A nejde stím ještě něco udělat? Nikdo mě na to tehdy neupozornil 🙁 děkuji ..

Odpověď:

Získala jsem 39 let a 345 dní pojištění. To jsem přišla o 1 rok?

Výši starobního důchodu ovlivňují celé roky pojištění. Vám bylo při výpočtu důchodu zhodnoceno 39 let pojištění a k tomu, abyste získala 40 let pojištění, bylo třeba, aby vám byl důchod přiznán o 20 dní později. Každý celý rok doby pojištění činí 1,5 % výpočtového základu, ve vašem případě tedy cca 223 Kč. Je třeba však počítat, že po těchto 20 dní by vám nenáležel starobní důchod.

V současné době můžete tuto situace napravit, pouze pokud ještě pracujete. Mohla byste si požádat o zastavení výplaty důchodu na 20 dní, za těchto 20 dní by vám nenáležel důchod a ČSSZ by vám za tuto činnost vykonávanou bez pobírání důchodu upravila výši starobního důchodu (nikoliv zpětně, ale ode dne získání 40. roku pojištění a uvolnění výplaty důchodu). Tuto problematiku jsem už řešil např. v této odpovědi jiné čtenářce.