Pobírám invalidní důchod. Jak ovlivní výpočet starobního důchodu, když do r. 2021 nebudu pojištěný?

Otázka:

Dobrý den, nárok na starobní důchod mám v březnu roku 2021. U mne je přehled dob důchodového pojištění takto: celkový počet evidovaných roků: 45 roků a náhradní doba pojištění činí 1480 dnů. Dále mám invalidní důchod 1 stupně. Ptám se, když už nebudu pracovat do března r. 2021 a ani nebudu zařazen do náhradní doby pojištění (Úřad práce apod.), jak se mi bude počítat důchod? O kolik % se mi takto může přibližně snížit důchod, když budeme počítat to, že jsem pobíral celý život přibližně průměrný celostátní plat a když by inflace a vše probíhalo jako minulé roky. Jsem si vědom toho, že to je doopravdy velice hrubý odhad. Nebo mi prosím pošlete odkaz na nějaký příklad. Děkuji vám za ochotu.

(redakčně neupravováno)

Odpověď:

Pobírám invalidní důchod. Jak ovlivní výpočet starobního důchodu, když do r. 2021 nebudu pojištěný?

Jak se počítá starobní důchod při předchozím pobírání invalidního důchodu, vysvětluji v tomto článku. Pokud již od nynějška do března 2021 nebudete pojištěný, získáte o dva až tři roky pojištění méně. To starobní důchod sníží zhruba o 500 Kč a 750 Kč.

Z údaje o celkové evidované době uvedená na IOLDP se nedá vycházet:

Na IOLDP je uveden i součet evidovaných dob a součet náhradních dob pojištění. Jedná se skutečně pouze o běžný součet všech evidovaných dob a nejde o informaci, kolik let doby pojištění daný pojištěnec získal pro nárok na důchod a jeho výpočet. Dobu pojištění je třeba vždy spočítat!